Opracowywanie operatów wodnoprawnych i ekspertyz

StawyOperat wodnoprawny jest to niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego stanowiącego część dokumentacji, którą należy skomplementować przed rozpoczęciem prac budowlanych. Prawidłowe opracowanie operatów wodnoprawnych umożliwi uzyskanie decyzji administracyjnej, a także pozwoli odpowiednio ukierunkować inne prace wchodzące w zakres inwestycji.

Sporządzanie dokumentacji wodnoprawnej oraz ekspertyz budowlanych

W ramach naszych usług zapewniamy przygotowanie wszelkich materiałów potrzebnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonujemy opracowania operatów wodnoprawnych w zakresie:

  •  poboru wód powierzchniowych i podziemnych na potrzeby produkcji rybackiej,
  •  poboru wód powierzchniowych na potrzeby produkcji energii elektyrycznej
  •  przebudowy koryt rzek, potoków itp.,
  •  budownictwa hydrotechnicznego i melioracyjnego,
  •  oczyszczalni ,
  •  odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Wykonujemy również:

  •  ekspertyzy w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie,
  •  przeglądy budowli wodnych roczne i pięcioletnie,
  •  ekspertyzy techniczne budowli hydrotechnicznych,
  •  ekspertyzy w zakresie zalewania gruntów rolnych.